Bactoplus BSO

Köp
  • 285,00 kr

Bactoplus BSO är en mix av levande mikroorganismer som är specialiserade på att bryta ner slam och organiskt avfall i vattenmiljöer.

Dosera 20 ml Bactoplus BSO per 1,000 liter vatten. Omskakas innan dosering! Fördela Bactoplus BSO jämt över dammen och i filterna. Utrustning som UV ljus och ozon ska vara avstängt minst 3 dgr efter dosering. För bästa resultat tillsätt Bactoplus BSO varje vecka eller använd som komplement till Bactoplus Ohmizu.

Fördelar med att använda Bactoplus BSO:

Minskar organiskt avfall i dammen och hjälper på så sätt till att hålla ner antalet patogena bakterier och parasiter.

Mindre slam i filterna vilket gynnar de goda nitrifikatopnsbakterierna.

Renar vattnet från partiklar, tungmetaller, rester av mediciner och klor

Verksam ner till 6 grader

Lång hållbarhet