Colombo Bi-Clear

Köp
  • från 165,00 kr

Colombo BiClear renar vattnet i din damm på ett naturligt sätt. Colombo BiClear är en kombination av två mineral som gemensamt verkar för kristallklart och friskt vatten.

Komponent 1 fungerar som ett flytande filter som binder till sig organiska föroreningar och giftiga substanser.

Komponent 2 tillför mineraler som är essentiella för allt liv i dammen och hjälper till att hålla vattnet friskt och klart.

Använd Colombo BiClear regelbundet för att motverka grönt sväv och grums i dammen.

Dosering: I nystartade eller hårt nedsmutsade dammar, tag 15 ml per 1.000 liter dammvatten, 5 dagar i rad.

Underhållsdosering: 15 ml per 1.000 liter dammvatten varje vecka.

Gör så här: Blanda ut rätt mängd pulver i en spann eller kanna med ljummet vatten. Distribuera jämt över dammen. Häll aldrig direkt på växter. Vattnet grumlas temporärt i 24 - 48 timmar efter dosering. Eftersom Colombo BiClear bara innehåller naturliga ingredienser är det helt ofarligt att överdosera.

Aktiva substanser: zeolite och bentonite