Aqua Silver fin&woundrepair

Köp
  • 135,00 kr

Aqua Silver fin & woundrepair är en skonsam sårvårdsprodukt för prydnadsfisk med en stark läkande effekt på hud och fenor. Tränger in i vävnaden och sitter kvar mycket bra.

Aqua Silver fin & woundrepair innehåller: Eth alkohol, propolis, M-oxylat

Varningar:

Undvik kontakt med ögon och hud. Använd skyddshandskar.

Förvaras mörkt och utom räckhåll för barn