Fish Pharma GTC

Köp
  • från 395,00 kr

Fish Pharma GTC används mot alla encelliga parasiter och sötvattensvamp.

Aktiv substans per liter: acriflavine 7 g, malakitgrön 7 g.

Bruksanvisning:

Dosera 17 ml per 1000 liter vatten dag 1, 3 och 5. Stäng av UV-ljus och Ozone generatorer under hela behandlingen. Byt 10% vatten dag 2 och 4 samt 25% på dag 6. Mata inte fiskarna under pågående behandling.

Varningar:

Använd ej denna produkt inomhus.

Använd skyddshanskar.

Håll utom räckhåll för barn.

Använd ej i vatten med en hårdhet under 5 dH.

Endast för prydnadsfisk.

Förvara i rumstemperatur.

Fri från registrering