Morenicol Lernex Anti Flukes

Köp
  • från 225,00 kr

För behandling av mask- och kräftdjursparasiter på prydnadsfisk

Morenicol Lernex Anti Flukes är effektivt mot Gyrodactylus och Dactylogyrus vilket numer är vanligt förekommande parasiter på koi och guldfisk. Gyrodactylus, skinnmask, föder levande ungar medan Dactylogyrus, gälmask, lägger ägg.

Lernex är även effektivt mot Lernea (ankarmask) Argulus (karplus) Piscola (fiskigel) och Ergasilus (hoppkräfta)

Ofarlig för stör. Kan kombineras med salt upp till 0,3%.

Dosering:

40 gram per 1000 liter dammvatten. Doseringsmått finns i förpackningen. Se till att ha god syresättning i dammen under behandlingen. Vid behov kan behandlingen upprepas efter 14 dagar.

Varningar:

Endast för prydnadsfisk

Håll utom räckhåll för barn

Förvara i rumstemperatur, torrt och mörkt.

Undvik kontakt med ögon och hud. Andas inte in damm.

Förslut förpackningen väl