Viresco Koi, 25 g

Köp
  • 740,00 kr

Viresco Koi är en vidarutveckling av Viresco Aqua lanserades hösten 1997 och var från början avsett att förbättra hälsa och tillväxt i kommersiella fiskodlingar. Att Viresco Aqua även visade sig effektivt mot alger kom som en positiv sidoeffekt. Aqua innehåller en mix av mikrober som tar bort nitrAt och reducerar fosfat, bägge en näringskälla för alger. Aqua innerhåller också smutsätande mikrober som bryter ner organiskt slam som samlas runt om och på botten i dammar.

Våren 2000 kom då Viresco Koi som till största delen består av de mikrober som sänker nivån av nitrAt. De flesta koidammar hålls mycket rena och tillåter pga sättet de är konstruerade på, en högre belastning. Mängden nitrAt som produceras ökar samtidigt som behovet av smutsnedbrytande mikrober inte är lika stort.

dosering

Rekommenderad dos för Viresco Koi är satt till 10 gram per 25.000 liter. Denna dos räcker i regel mer än tillräckligt i dammar med en normal belastning. Som normalt anses max 2,5 kg fisk per 4.500 liter vatten med en utfodring av standard pellets med < 2% per kg kroppsvikt.

Vid överbelastning, överdriven utfodring eller när foder används som innehåller hög procent protein, ska den rekommenderade dosen ökas. Mängden Viresco som krävs för att ta ner nitrAt till noll, är direkt kopplad till den mängd ammoniak som avges från fiskarna och inte strikt dammens vattenvolym.


administrering

Blanda ner Viresco i en stor spann med dammvatten. Låt stå mörkt några timmar med syresättning, typ en liten pump eller luftsten som rör runt i vattnet. Dosera ut på olika ställen i dammen framåt kvällen när solen gått ned. Stäng av Bio-UV och ozon anläggningar.

Sörj för en god syresättning i dammen, då mikroberna i Viresco behöver mycket syre för att kunna arbeta optimalt.