VirescoTM Digester, 25 g

Köp
  • 740,00 kr

VirescoTM Digester är speciellt utvalda mikrober som bryter ner och tar bort organiska restprodukter. De smutsätande mikroberna tillsätts med fördel i början av hösten och om våren, för att städa upp ordentligt.

Smuts och slam som samlas i dammar är den största orsaken till att fiskar blir sjuka. VirescoTM Digester håller dammen ren, så att sjukdomsalstrare förhindras växa till och dina koi hjälps på så sätt att hålla sig friska.

VirescoTM Digester ingår som en del av VirescoTM Aqua.

Dosering

Rekommenderad dos för VirescoTM Digester är satt till 10 gram per 27.000 liter. Denna dos räcker i regel mer än tillräckligt i dammar med en normal belastning. Vid hög belastning eller om mycket smuts har samlats i dammen, bör doseringen ökas.

Gör så här:

Blanda ner VirescoTM i en stor spann med dammvatten. Låt stå mörkt några timmar med syresättning, typ en liten pump eller luftsten som rör runt i vattnet. Dosera ut på olika ställen i dammen framåt kvällen när solen gått ned. Stäng av Bio-UV och ozon anläggningar.

Sörj för en god syresättning i dammen, då mikroberna i VirescoTM behöver mycket syre för att kunna arbeta optimalt.

Det är viktigt att komma ihåg att eventuell behandling av dammen med kemikalier som kan skada biobakterierna i dina filter, även påverkar mikroorganismerna i VirescoTM's produkter negativt.